2 NIEUWE MUSEA OP ZOEK NAAR 1 NAAM

SCHATKAMERMUSEUM EN ARCHEOLOGISCHE SITE

Naar aanleiding van de ontsluiting van het nieuwe schatkamermuseum en de archeologische site, organiseert de Stad Tongeren een publiekswedstrijd. De Stad Tongeren is op zoek naar een unieke en overkoepelende naam voor deze nieuwe museumlocaties aan de O.L.V. basiliek.

We doen graag een beroep op jullie om een originele naam en / of logo te ontwikkelen voor beide musea. Werk mee aan dit uniek project en geef mee vorm aan de toekomst van Tongeren. Voorstellen kunnen jullie indienen via mail naar de dienst Erfgoed en dit ten laatste op 25 september.

Deelnemen?

Deelnemen aan deze wedstrijd kan door een naamvoorstel vóór 25 september 2015 door te mailen naar erfgoedcel@stadtongeren.be of door onderstaand formulier in te vullen. Indien deelnemers nog een stapje willen verder gaan, kunnen ze ook een logo-ontwerp van hun naamgeving doorsturen.

4

Schatkamer en archeologische site

In juni 2016 – een Kroningsjaar – zal de schatkamer haar deuren openen. De historische kerkschat van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte- basiliek van Tongeren behoort tot de grootste en rijkste uit de Lage Landen. Verschillende reliekhouders en ander edelsmeedwerk, de middeleeuwse koorboeken, maar ook zeldzame reliekbeursjes worden door de Vlaamse overheid erkend in het topstukkendecreet. Oude inventarissen, maar ook andere historische documenten bevestigen het aanzien, de rijkdom en het belang van de Tongerse kerkschat sinds de middeleeuwen. Verschillende stukken dateren zelfs van vóór het jaar 1000.

Eind 2017 – begin 2018 ontsluiten we de archeologische museumsite, die zich onder de Basiliek bevindt. Van 1999-2008 werd een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd onder de O.L.V. Basiliek. Onder de vloertegels van de huidige Basiliek, zijn de restanten teruggevonden van maar liefst zeven kerken alsook de ‘sporen’ van een Romeinse woning. Deze site is zonder de minste twijfel één van de belangrijkste archeologische sites in Europa en dit inzake de ontwikkeling en verdere evolutie van het Christendom in Europa.

De schatkamer & archeologische museumsite krijgen een gezamenlijke ontvangstruimte, geïntegreerd ter hoogte van de huidige kapittelzaal. Via een hedendaagse scenografie leiden we de bezoeker rond in de schatkamer, met een uitbreiding naar de ‘zolder’ van de kloostergang.
Naast een presentatie van de historische kerkschat komen ook andere onderwerpen aan bod zoals liturgie, relieken, het kapittel, … Het verhaal eindigt bij de Kroningsfeesten, waarmee de relatie naar vandaag en naar een hedendaagse traditie wordt gelegd. Bezoekers kunnen eveneens genieten van de prachtige kloostertuin.

De ondergrondse museumsite is opgevat als een hedendaagse beleving van 2000 jaar erfgoed/geschiedenis. De restanten van de verschillende bouwstructuren bieden een inzicht van een plaats waar men doorheen de eeuwen geleefd, gebouwd en verbouwd heeft.


DOE MEE! EN WIN EEN MOOIE PRIJS!

De winnaar ontvangt een “best of arrangement” te Tongeren of een tegenwaarde in cadeaucheques.

Wedstrijdvoorwaarden

– De organisatie is niet verplicht om één van de voorstellen te weerhouden.
– Elke inzending moet een eigen werk zijn van de deelnemer.
– Elke deelnemer mag slechts één ontwerp van logo en/of naamvoorstel indienen.
– Bij het ontwerp van het logo en/of naamvoorstel moet een apart blad gevoegd worden die volgende gegevens met betrekking tot de deelnemer vermeldt: – Voornaam – Naam – Adres – Geboortedatum – E-mailadres
– Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens opgenomen in een gegevensbestand. Van dit gegevensbestand is de Stad Tongeren, de houder. De gegevens worden enkel gebruikt voor de wedstrijd en zijn alleen bestemd voor intern gebruik door middel van elektronische gegevensverwerking. De gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld van derden. De deelnemer heeft het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren.
– De inzendingen moeten uiterlijk op 25 september 2015 ingeleverd zijn via mail: erfgoedcel@stadtongeren.be of gegevens doorgegeven via het formulier.
– Het winnende ontwerp en/of de winnende naam zal anoniem gekozen worden door een jury die wordt samengesteld door de Stad Tongeren.
– De deelnemer met het winnende ontwerp en/of de winnende naam ontvangt een prijs van de Stad Tongeren.
– Door het inleveren van een ontwerp en/of naamvoorstel geven de deelnemers te kennen dat zij instemmen met het kosteloos en exclusief gebruik van hun ontwerp van logo en/of naam door de Stad Tongeren die voor alle doeleinden kunnen gebruikt worden.
– De deelnemers geven met het inleveren van hun ontwerp van logo en/of naamvoorstel te kennen dat zij afstand doen van alle vermogensrechten die verbonden zijn aan hun ontwerp van logo en/of naam ten voordele van de Stad.
– Door het inleveren van het ontwerp van logo en naam staat de deelnemer toe dat zijn/haar ontwerp/naam zonder enig recht op schadevergoeding:

  • bekend gemaakt mag worden aan het publiek;
  • aangepast mag worden;
  • zonder de naam van de deelnemer aangewend zal worden.

– Door deelname aan deze wedstrijd, wordt u geacht deze voorwaarden te accepteren.

2 NIEUWE MUSEA OP ZOEK NAAR 1 NAAM